zboží v porovnávači
cz
sk
en
de
de
DO KOSZYKA
DXRacer krzesla . pl - Na stronę główną
0
Krzesło DXRacer - na stronę główną

DXRacer ergonomicky fotel dla graczy

DXRacer fotel dla graczy

Koszyk jest pusty


Formularz reklamacji
Formularz odstąpienia od umowy

Reklamační formulář
Formulář odstoupení od smlouvy 

 (tyto formuláře Vás přesměrují na náš centrální eshop kancelarskezidle.com)

Jak je to s reklamací:
Nabízíme nadstandartní přístup k případným reklamacím-pokud dojde k nějakému problému který nejde vyřešit posláním nového dílu a je třeba doručit židli na opravu k výrobci, my zaplatíme dopravu - nadstandart v této podobě žádný jiný obchod nenabízí /nechceme aby zákazník, který nám vkládá důvěru tím, že nakoupí zboží na našem e-shopu, měl při případné reklamaci nějaké výdaje.
Na tuto službu nemají nárok zákazníci u kterých byla poskytnuta nějaká vyšší nadstandartní sleva třeba za množství nebo byla poskytnuta garance nejnižší ceny atd.
/ zákazníci se standartní slevou 1% za platbu předem samozřejmě na tuto službu mají nárok / Tato služba se netýká zásilek odeslaných na Slovensko. Seriózní přístup-ceníme si našich zákazníků
Bojíte se reklamací na dálku? S námi nemusíte. Jsme autorizovaní dealeři jednotlivých značek a jsme oprávněni vyřizovat jejich případné reklamace. Pokud k reklamaci dojde snažíme se ji vyřešit tak, abyste Vy naši zákazníci měli  minimum starostí. Nabízíme urychlené vyřízení případných reklamací ve velmi krátkém termínu. Ve většině případů se snažíme reklamace řešit zasláním nového dílu, aniž byste na nás museli posílat vadný díl.
K tomuto je dostačující přiložit foto poškození nebo vady a napsaní této reklamace formou e-mailu. Nejde to samozřejmě ve 100 % případů, protože někteří výrobci chtějí zboží vidět, ale ve většině případů stačí foto a písemná reklamace emailem. Bereme to jako službu pro Vás, abyste byli s našimi službami plně spokojeni. 

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.Věcně příslušným subjektem je v případě sporů mezi společností s.r.o. a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa : http://www.coi.cz/ , kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministrem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz/ a průběžně jej aktualizuje.
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY:


EET
Mercury star s.r.o. je povinen vést tržby dle zákona o EET a to od data 1.3.2017. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost MERCURY STAR s.r.o. se sídlem 1. máje 1162, 756 61 Rožnov p.R.., IČ: 62300164, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12510. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.Dodavatel / Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Reklamace - je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

2. Informace o kupní smlouvě

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

3. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace
Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace ze strany kupujícího spotřebitele - jako kupující spotřebitel máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku dále máte jako kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených doporučení: spolu s vráceným zbožím
odešlete dopis (na adresu MERCURY STAR s.r.o. 1máje 2633, Rožnov p.R.) nebo email (interiery@kancelarskezidle.com) s textem: "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Nebo obdobným způsobem vyjádřete svou vůli odstoupit jednostranně od smlouvy bez uvedení důvodu (doporučujeme ovšem raději písemnou formu vyjádření své vůle, neboť ta zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší)

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

V rámci odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu může zákazník zakoupené zboží vrátit, ale výlučně na centrálu naší firmy (MERCURY STAR s.r.o, 1.máje 2633, 756 61, Rožnov p.R.). Jelikož naše pobočky v Praze, Ostravě ani Bratislavě nedisponují skladovými prostory je nutné vrátit zboží na naši centrální pobočku. Pokud zboží bude vráceno na jinou adresu, než centrálního skladu, bude z vrácené kupní ceny odečten manipulační poplatek za přepravu zboží ve výši 500,- Kč. Pokud bude židle vracena v původním stavu bude poplatek jen 100 Kč. Vrácením zboží na jinou adresu dodavatele, mimo adresu centrálního skladu, odběratel vyslovuje souhlas s účtováním uvedeného manipulačního poplatku.

Jestli budete chtít využít jednu z našich poboček , prosím volejte na ně předem ..

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. V obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Slevové kódy

Lze uplatnit pouze jeden slevový kód pro jednu objednávku. Slevové kódy se nedají sčítat.

SOUBORY COOKIES

Co jsou soubory „cookies“?
Cookie jsou soubory nebo informace ukládané ve vašem počítači (nebo jiném zařízení s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy eshopu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti“ cookie (tj. jak dlouho budou soubory cookie uloženy ve vašem zařízení) a hodnotu, kterou představuje zpravidla náhodně generované jedinečné číslo.

K čemu používáme soubory „cookies“?
Soubory „cookies“ se používáme za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a zobrazení konkrétního záznamu uživateli konkrétního koncového zařízení. Žádná identifikace uživatele, či počítače se do cookie neukládá.


Jaké soubory „cookies“ používáme?
Používají se dva druhy souborů „cookies“ – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Trvalé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem.

   (wygenerowany: 0.05727s) Mapa strony internetowej | Interesujące linki/strony internetowe © 2013 - 2017  DAVID STUDIO net s.r.o.  
Te strony internetowe używają pliki cookie. Więcej informacji tutaj
Biznesmen MERCURY STAR Ltd. Jest on zobowiązany do utrzymania sprzedaży na mocy Ustawy o EET od dnia 1 marca 2017 r. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania na nabywcę. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychód uzyskany przez linię opodatkowaniu, w przypadku awarii technicznej, a następnie w ciągu 48 godzin.