Regulamin

Co dzieje się w przypadku reklamacji?

W przypadku reklamacji zapewniamy rozwiązanie problemu w terminie do 14 dni.

Uprawnienie na reklamację jest 2 lata od zakupienia towaru, jeżeli nie jest ustalono inaczej.

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Po otrzymaniu reklamacji powiadomimy Państwa o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji oraz o ewentualnym rozwiązaniu reklamacji.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Oferujemy ponadstandardowe podejście do ewentualnych reklamacji.
Z nami bowiem nie trzeba się bać reklamacji, ponieważ jesteśmy autoryzowanymi sprzedawcami DXRacer.

W przypadku, że pojawi się reklamacja, usiłujemy o jej rozwiązanie w sposób taki, że staramy się, by nasi klienci mieli z nią co najmniej kłopotów. Oferujemy również szybkie załatwienie ewentualnej reklamacji. W większości staramy się rozwiązać reklamację przesyłając klientowi nową część bez konieczności przesłania nam wadliwej części. Wystarczy napisać e-mail oraz dolączyć załącznik ze zdjęciem uszkodzenia reklamowanej części. Nie jest to oczywiście możliwe w kazdym razie, natomiast w wiekszości wystarczy przesłać do nas tylko reklamację w formie pisemnej (e-mail). Traktujemy to jako usługę dla naszych klientów i chcemy, żeby wszyscy klienci byli zadowoleni z naszymi usługami./p>

WARUNKI HANDLOWE

Poniższe warunki handlowe są obowiązkowe dla zakupów w sklepie internetowym. Warunki bliżej definiują oraz precyzują prawa i obowiązki sprzedającego, a także kupującego. Sprzedającym oraz prowadzącym sklep internetowy jest firma MERCURY STAR s.r.o. z siędzibą 1. máje 162, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, NIP: 62300164 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, oddział C, 12510. Wszystkie stosunki handlowe są zawarte zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument to stosunki umowne kierują się Kodeksem Cywilnym (nr 40/164 Sb.) i Prawem Konsumenckim (nr 634/1992 Sb.). W przypadku, że stroną umowy jest inny uczestnik, to stosunkami umownymi rządzi Kodeks Cywilny (nr 513/1991 Sb.) wszystko w brzmieniu nowelizacji.

Umowa konsumencka - umowa sprzedaży, umowa o dzieło, ewentualnie inne umowy, gdy stronami umowy są po jednej stronie konsument i po stronie drugiej dostawca, czyli sprzedający. Dostawca / Sprzedający - jest osobą, która przy zawieraniu oraz pełnieniu umowy postępuje w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej. Jest także osobą fizyczną lub prawną dokonującą sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je nabywcy.

Kupujący / Konsument - jest oandlowej lub gospodarczej. Jest także osobą fizyczną lub prawną nabywającą dobra materialne lub usługi w innym celu, niż w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej.

Kupujący / lecz nie Konsument - jest osobą, która przy zawieraniu oraz pełnieniu umowy postępuje w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej.

Umieszczeniem oferty towaru lub usług na stronach internetowych wyraża sprzedający zgodę na zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usług według określonych przez niego warunków. Umowa sprzedaży zostaje sporządzona w chwili otrzymania zamówienia kupującego sprzedającemu. W ten moment powstają pomiędzy kupującym i sprzedającym prawa oraz obowiązki, które są definiowane umową sprzedaży oraz warunkami handlowymi, które są niezbędną częścią umowy.

Reklamacja - jest niezgodność z umową sprzedaży oraz stosowanie prawa wynikającego z odpowiedzialności za wady.

Informacje dotyczące umowy sprzedaży

Informacje dotyczące zawarcia umowy są ewidentne z wyżej wymienionych warunków handlowych. Kupujący ma zawsze przed przesłaniem zamówienia możliwość skontrolować oraz poprawić zamówienie.

Zawierając umowę sprzedaży kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami handlowymi i zgadza się z nimi. Jeszcze przed wysłaniem zamówienia ma kupujący możliwość zapoznania się z warunkami handlowymi. Umowa jest zawarta w języku czeskim. Sprzedający trzyma sporządzoną umowę w archiwizacji w celu jej spełnienia i nie jest ona dostępna nieuczestniczącym osobom trzecim. Zamawiający ponosi koszty przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (telefon, internet) w celu zrealizowania zamówienia w zależności od taryfy usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez zamawiającego.

Odstąpienie od umowy zawartej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odstąpienie od umowy (anulowanie zamówienia).

Towar można zwrócić do 14 dni od jego zakupienia. Jeżeli towar będzie w porządku, zwrócimy Państwu kwotę pieniężną w pełnej wysokości na konto bankowe, natomiast jeżeli towar będzie uszkodzony, będziemy zmuszeni do ściagnięcia kary z kwoty pieniężnej w wysokości uszkodzenia towaru.

Odstąpienie od umowy zawartej za pomocą środków komunikacji elektronicznej po stronie kupującego konsumenta - kupujący konsument ma prawo do odstąpienia od zamówienia kiedykolwiek przed ekspedycją oraz bez jakiejkolwiek kary umownej. Zgodnie z § 53 art. 7 Kodeksu Cywilnego ma kupujący prawo do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania powodu oraz bez jakiejkolwiek sankcji. Jeżeli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy w wyżej wymienionym terminie, prosimy o dotrzymania poniżej znajdujących się poleceń: wraz ze zwrotem towaru prosimy także o przesłanie listu z przykładowym tekstem: "Jednostronnie odstępuję od umowy zawartej w dniu (numer zamówienia) oraz żądam zwrócenia kosztów za towar na adres (jeżeli kupujący żąda o zwrócenie kwoty pieniężnej na rachunek, prosimy o podanie numeru konta bankowego). Data oraz podpis. Lub prosimy podobnym sposobem wyrazić się na temat jednostronnego odstąpienia od umowy bez podania powodu (polecamy jednak wyrazić swoją wolę do odstąpienia umowy na piśmie, gdyż ta zapewnia łatwiejsze udowodnienie aktu prawnego do odstąpienia od umowy). Odstąpienie od umowy prosimy przesłać na adres (MERCURY STAR s.r.o. Starozuberská 1446, 75664 Zubří) lub e-mail (interiery@mercurystar.cz).

Kody rabatowe

Można zastosować tylko jeden kod rabatowy na jedne zamówienie. Kody promocyjne nie mogą być łączone.

 

W przypadku reklamacji zapewniamy rozwiązanie problemu w terminie do 14 dni.

Uprawnienie na reklamację jest 2 lata od zakupienia towaru, jeżeli nie jest ustalono inaczej.

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Po otrzymaniu reklamacji powiadomimy Państwa o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji oraz o ewentualnym rozwiązaniu reklamacji.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwrot towaru należy dokonać w terminie 14 dni.

Towar można zwrócić do 14 dni od jego zakupienia, na adres firmy MERCURY STAR s.r.o. z siędzibą 1. máje 162, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Czechy. Jeżeli towar będzie w porządku, zwrócimy Państwu kwotę pieniężną w pełnej wysokości na konto bankowe, natomiast jeżeli towar będzie uszkodzony, będziemy zmuszeni do ściagnięcia kary z kwoty pieniężnej w wysokości uszkodzenia towaru

MERCURY STAR s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, do celów analitycznych, aw przypadku Twojej zgody, również do kierowania reklam. Kolejne informacje

Zgadzam się
Masz w komparatorze 0  produkt Zobacz
Usuń wszystko