Reklamacje

Oferujemy ponadstandardowy dostęp do ewentualnych reklamacji

Jeśli wystąpi problem, którego nie można rozwiązać nowym towarem i trzeba wysłać krzesło do naprawy producentowi, zapłacimy za transport. Nie chcemy, aby klient, który stawia nas w zaufaniu, kupując towar w naszym sklepie internetowym, miał jakiekolwiek wydatki podczas reklamacji.

Usługa nie jest odpowiednia dla klientów, którym zaoferowana wyższą premię, na przykład za ilość lub najniższą cenę.

Nie dotyczy to również przesyłek wysyłanych do Słowacji.

Poważny dostęp - cenimy naszych klientów

Czy boisz się reklamacji na odległość? Nie musisz. Jesteśmy autoryzowanymi dealerami poszczególnych marek i jesteśmy upoważnieni do obsługi ich ewentualnych reklamacji. Oferujemy szybkie rozliczenie reklamacji w bardzo krótkim czasie. W większości przypadków staramy się rozwiązać reklamację, wysyłając nowy towar bez konieczności wysyłania uszkodzonej części.

W tym celu wystarczy załączyć zdjęcie uszkodzenia lub wady i zapisać reklamacje w formularzu, które znajdziesz w sekcji reklamacja.

Prawa i obowiązki wadliwego działania

Jakość przejęcia

Jeżeli towary są wadliwe (na przykład nie mają uzgodnionych lub uzasadnionych oczekiwanych właściwości, nie są odpowiednie do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie są kompletne, ich ilość, waga lub jakość nie jest zgodna z innymi parametrami prawnymi, umownymi lub nawet przedumownymi) to wady towarów, za które odpowiedzialny jest sprzedawca.

Kupujący może złożyć wniosek, najpóźniej w ciągu dwóch lat od momentu przejęcia towaru, o wolne usunięcie wady lub rozsądną obniżkę ceny (w szczególności, jeżeli wada może zostać wyeliminowana bez zbędnej zwłoki), można żądać nieuszkodzonego lub nowego komponentu bez wad, jeżeli jest wadliwy tylko dla tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może zażądać zwrotu pełnej ceny zakupu.

W ciągu 6 miesięcy od otrzymania towaru przyjmuje się, że wada towaru istniała już przy odbiorze towaru.

Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia roszczenia kupującego, jeśli udowodni, że kupujący wiedział lub był odpowiedzialny za winę.

Sprzedawca używanych towarów nie jest odpowiedzialny za wady odpowiadające zużyciu. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą została uzgodniona niższa cena. Zamiast prawa do wymiany, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki.

Prawa wynikające z wad

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe z chwilą odbioru towaru w 24-miesięcznym okresie gwarancyjnym lub w czasie użytkowania podanym w reklamie, na opakowaniu lub w dołączonych instrukcjach.

W tym terminie kupujący może zgłosićz reklamacje i, według swojego wyboru, żądać sposoby rozwiązania roszczenia:

  • naprawa
  • wymiana
  • rabat
  • odstąpienie od umowy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z normalnego zużycia lub niezgodności z instrukcją użytkowania.

Wykonanie reklamacji

Kupujący jest zobowiązany złożyć reklamację u sprzedawcy lub osoby do naprawy bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady.

może tak uczynić na piśmie lub w formie elektronicznej, jest powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady i wniosek o rozpatrzenie reklamacji.

Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał do zgłoszenia wady.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towarów (najlepiej za pomocą dowodu zakupu). Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dostawy towaru do sprzedawcy lub do miejsca naprawy. Towar powinien być zapakowany i powinien być czysty i kompletny.

Sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych lub, w razie konieczności, w celu dokonania ekspertyzy. Reklamacje, w tym usunięcie wady, zostaną rozliczone przez sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni.

Jeżeli sprzedawca odmawia usunięcia wady, kupujący może zażądać rozsądnej zniżki cenowej lub odstąpienia od umowy.

Jeżeli nie je możliwość monitorowania stanu rozliczenia reklamacji w trybie online, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania kupującego o roszczeniu reklamacji e-mailem lub SMS-em.

W przypadku uprawnionego roszczenia nabywca będzie uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kosztów.

Formularz reklamacji

Elementy oznaczone * są wymagane

Naleznete na spodní straně sedáku, nebo na krabici, ve formátu W015 - PI20170216008
Pro případ, že bychom vraceli peníze na účet

MERCURY STAR s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, do celów analitycznych, aw przypadku Twojej zgody, również do kierowania reklam. Kolejne informacje

Zgadzam się
Masz w komparatorze 0  produkt Zobacz
Usuń wszystko