Reklamacje

Jak to jest z reklamacją:

Boisz się reklamacji na odległość? Z nami nie musisz. Jesteśmy autoryzowanymi dealerami marki DXRACER i jesteśmy upoważnieni do obsługi ewentualnych reklamacji. Jeśli dojdzie do reklamacji, staramy się ją rozwiązać, tak aby nasi klienci mieli jak najmniej z tym problemów. Oferujemy ponadstandardowe podejście do ewentualnych reklamacji. Oferujemy przyspieszone rozstrzyganie ewentualnych reklamcji w bardzo krótkim czasie. W większości przypadków staramy się rozwiązać reklamację tak, że wysyłamy do klienta nową część bez konieczności wysyłania do nas wadliwej części.

W tym celu wystarczy załączyć zdjęcie uszkodzenia lub wady i napisać reklamację w formie e-maila. Tę formę reklamacji nie można oczywiście zastosować u wszystkich producentów krzeseł, ponieważ niektórzy producenci chcą zobaczyć towar, ale w większości przypadków wystarczy zdjęcie i pisemna reklamacja na email. Traktujemy to jako usługę dla was, abycie byli w pełni zadowoleni z naszych usług.

I: Zgodnie z ustawą nr 634/1992 zbioru praw, o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami, konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumencyjnego z umowy kupna. Zaletą rozstrzyganie sporów konsumenckich jest jego szybkość i bezpłatność, przy czym celem rozstrzygania sporu jest osiągnięcie ugody oraz umowy stran. Rzeczywistym właściwym organem w przypadku sporów między spółką a konsumentem jest Czeski Handlowy Inspektorat z siedzibą w Pradze, ul. Štěpánská 567/15, adres internetowy: http://www.coi.cz/ ,gdzie dostępny jest również formularz do wszczęcia postępowania. Ponadto może być i inny organ powoływany przez Ministra Przemysłu i Handlu, Ministerstwo prowadzi wykaz organu pozasądowego rozstrzygania sporów na swojej stronie internetowej http://www.mpo.cz/ i na bieżąco aktualizuje go.

Jak postępować z reklamacjami:

Reklamacja nigdy nie była łatwiejsza. Po zalogowaniu się na swoje konto w sekcji Moje zakupy znajdziesz wszystkie twoje zamówienia, które utworzyłeś do tej pory. Wystarczy, że znajdziesz produkt, który chcesz reklamować i klikniesz na Reklamuj zamówienie.

MERCURY STAR s.r.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, do celów analitycznych, aw przypadku Twojej zgody, również do kierowania reklam. Kolejne informacje

Zgadzam się